Kan du ændre dine underbevidste mønstre?

Jeg sad en dag i den ambulante psykiatri og talte med et menneske, der havde søgt hjælp. Temaet var en hjerne, som gennem mange år havde været vant til at tænke i uendelige, overanalyserende tankemønstre. Vi talte om, om det overhovedet er muligt at ændre noget som helst, når 95% af tænkningen er ubevidst?
Jeg er slet ikke i tvivl om, at det kan lade sig gøre, men jeg er også sikker på, at det ikke bare kan læres ved at sige nogle andre tanker. For de sølle 5% der er bevidst, forslår jo ingenting overfor 95% ubevidst tænkning. Dét er indlysende.

Hvad kan vi så gøre? Er det muligt at blive bare lidt fri af ubevidste mønstre? Ja, ifølge Dr. Bruce H. Lipton kan det underbevidste sind omprogrammeres.
Vi blev allesammen programmeret (man kunne også sige 'præget'), da vi var små. Programmeringen startede faktisk før vi blev født -  i livmoderen. Da prægningen allerede startede før vi blev født, kan vi ikke vide hvilke 'programmer', vi har. Vi var jo ikke bevidste på det tidspunkt.

Hvordan kan vi finde ud af, hvad 'programmerne' er?

Vi ved, at 95%  af vores liv kommer fra det underbevidste program. Dvs. vores liv er pr. definition en 'udskrift' af vores underbevidste programmer.

De ting du kan lide, og som kommer let til dig i dit liv, er der, fordi du har et program, der gør det muligt for dem at være der. Programmerne støtter dig. Alt det du skal arbejde hårdt på, lægge stor indsats i eller kæmpe for at få til at ske, er et resultat af de programmer, der ikke støtter det.

Hvorfor lykkes tingene ikke?

Hvis du forsøger at finde et forhold, eller det aldrig rigtig  lykkes dig at komme ind i et forhold, eller hvis du tænker, at det nok bare ikke er din skæbne at være i et forhold, så er det ikke sandt! Det handler om, at de programmer (holdninger, konklusioner, domme, ubevidste mønstre) din mor, far og familie (alle dem, der har haft indflydelse på dit liv) havde om relationer, ikke er støttende.

Den anden grund til at tingene kan være svære at få til at lykkes er, at du spiller disse 'programmer' 95% af tiden, ubevidst og uden at se dem. Det betyder, at du saboterer dig selv mindst 95% af tiden - uden at se det. Derfor har du indtil nu ikke kunnet forstå, hvorfor dine relationer ikke fungerede.

Hvad kan du gøre?

Hvis du ønsker at vide, hvad dine 'programmer' er, så se på det, der kommer let til dig i dit liv, for dér har du programmer, der støtter det. Hvis du har programmer der ikke understøtter dig, skal du kæmpe for at komme frem til det, du ønsker. Det er sådan du kommer til at vide, hvilke programmer du vil ændre.
Spørg dig selv, 'hvor er problemerne i mit liv'? Hvis de f.eks. eksisterer i dit parforhold, ved du, at du er nødt til at ændre dine overbevisninger om parforhold - og så kan du arbejde på dig selv. Det handler allerførst om at anerkende, at mønstrene kommer fra programmeringen - og så kan du ændre dem.

Troen på at man kan tale med sit underbevidste sind, findes i bedste velgående. Folk prøver på det og opdager, at de bare spiller deres programmer igen. De bliver sure på sig selv, de bliver frustrerede, for "jeg bliver ved med at tale til mig selv og ingenting ændrer sig".

I dit bevidste sind er du som et væsen. Det underbevidste sind opfører sig derimod som en maskine, den optager, trykker på en knap, og afspiller. Så hvis du forsøger at tale med det underbevidste, som om der var nogen derinde, vil det blive frustrerende, for der er ikke nogen derinde til at høre efter. Det er nemlig ikke sådan, det underbevidste sind lærer noget og ændres.

De to sind lærer på forskellige måder.

Det bevidste sind kaldes kreativt og kan lære ved at læse en selvhjælpsbog, gå til et foredrag, se en video eller læse en artikel. Det er kreativt, "aha, jeg får en ide, nu ændrer jeg mit sind."

Det underbevidste sind er et vanesind. Og det vigtigste ved et vanesind er, at du ikke vil have det til at ændre sig for hurtigt, for ellers falder vanerne fra hinanden. Dvs. det er modstandsdygtigt over for forandringer. Det er det første, vi skal indse. Det er ikke så nemt at ændre som det kreative sind.

Hvordan lærer det underbevidste sind?

  1. Efter du er blevet syv år, danner du vaner ved at gentage noget igen og igen og igen. Øvelse, gentagelse, øvelse.Et eksempel: Hvis du læser en selvhjælpsbog, forstår det bevidste sind det, men det underbevidste sind lærer intet af det, fordi du kun læser det en gang. Hvis du gentager bogens besked igen og igen og igen og handler efter den, vil det underbevidste sind lære en ny adfærd. Det handler om tilvænning, hvor du gør en øvelse ud af noget, og gentager det hver dag igen og igen.
    Denne metode kan du altså begynde på her og nu!
  2. De første syv år fungerer sindet i en lav vibrationsfrekvens ligesom hypnose. Derfor er en anden måde at ændre programmet på via hypnose. Du finder en person, der tilbyder fokus på netop det, du ønsker ændret.
  3. Der er kommet en ny og tredje vej, som kaldes energipsykologi. Den aktiverer hjernen til at være i en tilstand af superlæring. Hvis du sætter gang i superlæring, kan du omskrive underbevidste programmer på cirka 10 minutter. Noget du har haft hele dit liv kan omskrives på 10 minutter!

    Bruce Lipton har lavet en liste over mange forskellige energipsykologiske metoder. Han skriver, at de alle er effektive og kan omskrive underbevidste overbevisninger på kort tid.

Bemærk, at Reconnective Healing, som jeg tilbyder, er én af dem.

Husk altid at lege ❤️

Vianne

22.04.2017

Kilde: Is there a way to change subconscious patterns? Af Dr. Bruce H. Lipton/2015

Comments are closed.